Nghe giảng Lễ Chúa Ba Ngôi (2010 – 2016)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 16,12-15)

Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.

Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.

Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói : Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 5g00: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2013

Lễ 5g00 : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 6g15: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 17g30: Lm Phanxi cô Đào Trung Hiệu

Lễ 19g00: Lm Vinh sơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2010

Năm C : 2010

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang
Lễ 5giờ : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lễ 6g15 : Phó tế Giuse Nguyễn Đình Chiến
Lễ 19 giờ : Lm Giuse Hoàng Huy Cường

Clips: Làm dấu

[youtube]kUkwlaA-Ss4[/youtube]

Clips có lời nhạc

[youtube]0GWdy13Jgvo[/youtube]