Nghe giảng lễ Thánh Vinh Sơn Phê-ri-ô (2010 – 2015)

 

Nghe giảng lễ Thánh Vincent Ferrer ( Vinh Sơn Phê-ri-ô )

 

Kinh ông thánh Vincente 1

Lạy ơn ông thánh Vincente là tông đồ rất vinh hiển, là Đấng hay làm nhiều phép lạ, là Thiên thần mới về sách Khải huyền, là Đấng rất yêu dấu hay bầu chữa chúng con.

Chúng con xin Người dủ thương nhận lời khiêm nhường chúng con cầu xin cùng Người, và làm cho những ơn Đức Chúa Trời đổ xuống trên mình chúng con cho nhiều. Chúng con xin Người nhân vì lửa sốt mến hằng đốt lòng Người mà làm cho Cha Cả muôn loài thương xót tha tội chúng con, và ban đức tin rất chắc chắn và lòng hằng vững vàng làm việc lành phúc đức cho đến cùng, để chúng con nên giáo hữu tốt lành sốt sắng, đáng ăn mày ơn Người bầu cử phù giúp chúng con.

Chúng con lại xin Người phù hộ chúng con phần xác cho khỏi những sự bệnh nạn, giữ ruộng vườn chúng con cho khỏi những mưa đá bão táp cùng trừ cất mọi sự gian nguy kẻo làm hại chúng con nữa. Chúng con được ơn Người phù hộ phần hồn phần xác như làm vậy, thì hằng sẽ giữ lòng sốt sắng kính mến Người, đoạn có ngày chúng con sẽ họp mặt với Người trên thiên đàng mà ngợi khen Đức Chúa Trời mãi mãi đời đời chẳng cùng. Amen.

Năm 2015: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Năm 2014: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2012: Lm Vinh sơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2011: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2010: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

 

Kinh ông thánh Vincente 2

Chúng tôi ơn ông thánh Vincentê, là sự sáng nước Tây Ban Nha, cùng là sự sáng mới nước Ý, và là sự vẻ vang cùng sự phương danh thành Valentia, kẻ mù, kẻ què, kẻ đã chết cùng kẻ ốm yếu tật nguyền chạy đến cùng Người; sự chết cùng những sự nguy hiểm cheo leo vâng lời Người. Khí trời cùng đám mây, ôn dịch cùng lửa nóng, biển sông cùng sóng gió, ma quỉ cùng thế gian; cả thay thảy phải thua Người. Các dân thiên hạ hãy vui mừng, hãy đồng thanh kêu tên Vincentê, hãy ngợi khen Người đời đời.

Chúng tôi xin ông thánh Vincentê cầu cho chúng tôi.
Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Chúng tôi cầu xin lạy ơn Đức Chúa Trời xưa đã làm cho ông thánh Vincentê hiển tu được nên  cao trọng sáng láng bởi những nhân đức cùng những công nghiệp vô vàn vô số, và đã nghe lời Người cầu xin, mà làm cho kẻ ốm yếu tật nguyền được đã, thì chúng tôi xin Chúa ban sức cho chúng tôi được noi gương bắt chước Người mà khinh chê những sự đời này, cùng trìu mến những sự trên trời, cho được chỗi dậy ra khỏi những tội lỗi chúng tôi đã mắc phải, cùng được khỏi những cơn bênh nóng nảy phần hồn phần xác, vì lời Người cầu bầu cho chúng tôi, Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.