TH online 45: TTV và thụ nhân của BTXDBN

 
 Thần học online:
 
Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân
 
Bài 45: Thừa tác viên và thụ nhân
của Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân
 
Bộ Giáo luật hiện hành, điều 1003 quy định về thừa tác viên của bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân như sau:
1. Tất cả và chỉ tư tế mới được ban hành bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân cách hữu hiệu.
2. Tất cả các tư tế mang trọng trách coi sóc các linh hồn, có bổn phận và quyền lợi ban bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân cho các tín hữu được trao phó cho trách nhiệm mục vụ của mình. Khi có lý do chính đáng, thì bất cứ tư tế nào khác cũng có thể ban bí tích này, miễn là có sự đồng ý, ít ra là suy đoán, của tư tế nói trên.
3. Bất cứ tư tế nào cũng được đem dầu thánh theo mình, để khi cần thiết, có thể ban bí tích Xức Dầu.
Như vậy, chỉ có các giám mục và linh mục mới có thể ban bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân cách hữu hiệu; các phó tế, tu sĩ nam nữ và giáo dân thì không có năng quyền để cử hành bí tích này.
Về thụ nhân của bí tích Xức Dầu, Giáo luật điều 1004 quy định như sau:
   1. Có thể ban bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân cho một tín hữu đã biết xử dụng trí khôn, khi họ lâm cơn hiểm nghèo vì bệnh tật hay tuổi già.
   2. Bí tích này có thể lặp lại, nếu bệnh nhân, sau khi phục sức, lại ngã bệnh nặng, hay nếu trong cùng một cơn bệnh kéo dài, bệnh tình trở nên trầm trọng hơn.  (trích Từ cạnh sườn bị đâm thâu, trang 366 – 367).
 [youtube]nwcF-HVD2ZE[/youtube] 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *