Lễ Dầu

Lễ Dầu là gì? Có thể cử hành trong nhà thờ chánh tòa giáo phận vào thứ Năm Tuần Thánh hay có thể tại nhà thờ khác, vào thời gian nào cũng được? Xin tòa soạn giúp giải thích và cho biết thêm về ý nghĩa của Lễ Dầu.

Thạch Hà – Giáo phận Hưng Hóa

Sáng thứ Năm Tuần Thánh, Đức Giám mục giáo phận làm phép Dầu Bệnh nhân, Dầu Dự tòng và thánh hiến Dầu Thánh trong thánh lễ có văn bản phụng vụ riêng, cử hành với lễ phục trắng. Thánh lễ làm phép Dầu do Đức Giám mục giáo phận chủ tế cùng với linh mục đoàn đồng tế, bày tỏ sự hiệp thông giữa giám mục và linh mục đoàn. Vì lý do nào đó, có những linh mục không về đồng tế được, các ngài có thể tham dự và rước lễ dưới hai hình bánh rượu. Giáo dân cũng nên tham dự đông đảo và rước lễ trong thánh lễ này. Nhiều nơi gọi lễ làm phép Dầu là lễ truyền Dầu, hay vắn gọn là lễ Dầu.

Nghi thức trong lễ truyền dầu

Trong bài giảng lễ, Đức Giám mục nhắn nhủ các linh mục trung tín với trách nhiệm phục vụ cộng đoàn, và ngài kêu gọi công khai lặp lại những lời hứa khi lãnh nhận chức linh mục: gắn bó hơn với Chúa Giêsu và cố gắng noi gương Người mà từ bỏ bản thân; thi hành chức vụ một cách nhiệt thành và vô vị lợi. Đức Giám mục cũng mời gọi anh chị em giáo dân cầu nguyện cho các linh mục và giám mục được trung thành với sứ mạng tông đồ Chúa đã trao phó, để dẫn đưa các tín hữu đến với Người là nguồn mạch duy nhất của ơn Cứu độ.

Sau thánh lễ, Dầu mới được làm phép và thánh hiến, được cung kính đưa tới các nhà thờ giáo xứ để sử dụng trong một năm. Dầu cũ thì đốt đi hoặc dùng để đốt đèn chầu. Có thể tổ chức rước Dầu mới trước thành lễ Tiệc Ly chiều thứ Năm Tuần Thánh, nhằm hướng dẫn các tín hữu về việc sử dụng và hiệu năng của Dầu Thánh trong đời sống Kitô hữu.

Sách lễ Rôma có hướng dẫn “nếu vào ngày này, giáo sĩ và giáo dân khó có thể quy tụ bên Đức Giám mục, có thể làm phép Dầu vào ngày khác trước đó, nhưng gần Tam Nhật Vượt Qua, và luôn phải sử dụng bản văn riêng”.

Tại Việt Nam, có một số giáo phận tổ chức thánh lễ làm phép Dầu vào sáng thứ Ba hoặc sáng thứ Tư Tuần Thánh, tại một thánh đường không phải là nhà thờ chánh tòa giáo phận.

CGvDT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *