Bản văn Đàng Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh (Pdf + Doc)

VĂN PHÒNG CÁC CỬ HÀNH PHỤNG VỤ CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG

ĐÀNG THÁNH GIÁ THỨ SÁU TUẦN THÁNH 03 THÁNG TƯ NĂM 2015

Ngày 19 Tháng Ba năm 2013, chỉ vài ngày sau khi được bầu vào ngôi Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã  giảng về Thánh Giuse, người “bảo vệ” cho Mẹ Maria và Chúa Giêsu như một mẫu gương phục tùng, khiêm tốn, im lặng, luôn hiện diện và hoàn toàn trung tín.

Đàng Thánh Giá này sẽ liên tục đề cập đến ân sủng của chúng ta là được “bảo vệ” bởi tình yêu của Thiên Chúa, đặc biệt bởi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, và nhiệm vụ mà chúng ta đến lượt mình phải bảo vệ và yêu thương mọi tạo vật, mọi người, đặc biệt là người nghèo, cũng như bản thân và gia đình chúng ta. Qua đó, chúng ta sẽ làm cho ngôi sao hy vọng tỏa sáng trong thế giới này.

Download:

Bản Word

Bản Pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *