TH online 44: Lịch sử của Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân

 Thần học online:

Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân
 
          Bài 44: Lịch sử của Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Giáo lý HTCG số 1511 dạy rằng bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân được chính Đức Giêsu thiết lập, như một bí tích thực sự và đúng nghĩa của Giao ước mới.

Bí tích này được thánh Máccô nhắc đến khi nói rằng các môn đệ đã xức dầu chữa nhiều người đau bệnh[1] và được thánh Giacôbê công bố khi thánh nhân nhắc nhở những người đau yếu hãy mời các kỳ mục của Hội thánh đến để họ cầu nguyện và xức dầu cho người ấy nhân danh Chúa, nhờ đó người bệnh được Chúa nâng dậy và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha.[2] Hội thánh luôn quan tâm, nâng đỡ những người đau bệnh; và bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân chính là phương thế hữu hiệu Giáo hội dùng để ủi an và chữa lành con cái của mình.

Sự chữa lành không chỉ là phần xác, mà hơn thế còn là phục hồi ân sủng cho bệnh nhân, nếu như vì tội lỗi họ đã đánh mất ân sủng của Thiên Chúa.  (trích Từ cạnh sườn bị đâm thâu, trang 360 – 361).

 [youtube]xNg20lxw8dk[/youtube]

 

 

 

 


[1] Xc. Mc 6,13.

[2] Xc. Gc 5, 14-15.                                                                          

 
 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *