Thông báo về việc cử hành Lễ tro và việc Ăn chay

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu – Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐT: (84.8) 3930 3828
Fax (84.8) 3930 0598
E.mail : [email protected]

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10.12.2015

Kính gởi : Quý Cha,
              Quý tu sĩ nam nữ
               và toàn thể anh chị em giáo dân
               trong Đại Gia đình Tổng giáo phận

Kính quý Cha, quý tu sĩ nam nữ,
và anh chị em giáo dân,

Trong văn thư số 2407/98L gởi cho Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng ngày 26.11.1998, là Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam vào thời điểm này, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích ban phép đặc biệt cho Giáo Hội tại Việt Nam: khi nào Lễ Tro trùng với các ngày Tết cổ truyền của dân tộc (mồng 1, 2, 3) thì được phép dời Lễ Tro sang ngày mồng 4 Tết. Phép rộng này đã được sử dụng nhiều lần kể từ năm 1999. Tuy nhiên, biên bản của Hội Đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) đề ngày 18.9.2015 (hội nghị thường niên ký II họ tại Toà Giám mục Xuân Lộc từ ngày 14.9.2015 đến 18.9.2015) do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Phó Tổng thư ký HĐGMVN ký, cho biết HĐGMVN quyết định năm nay dù thứ Tư Lễ Tro trùng với ngày mồng 3 Tết Bính Thân, nhưng tất cả các giáo phận tại Việt Nam vẫn cử hành Lễ Tro vào ngày thứ Tư theo lịch chung của Giáo Hội hoàn vũ, và chuyển việc ăn chay kiêng thịt vào thứ Sáu 12 Tết.

Văn phòng Toà Tổng Giám Mục đã trao đổi với Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Chủ tịch Uỷ ban Phụng tự trực thuộc HĐGMVN, ngài bảo nên tuân theo quyết định của HĐGMVN. Sau đó văn phòng cũng đã trình cho Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc là Chủ tịch HĐGMVN, ngài cũng đồng ý với Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ.

Vậy, văn phòng Toà Tổng Giám Mục xin thông báo: mồng 3 Tết Bính Thân, tất cả các giáo xứ, dòng tu sẽ cử hành Lễ Tro, chỉ dời việc ăn chay kiêng thịt vào thứ Sáu 12 Tết (19.02.2016), như HĐGMVN đã quyết định.

Văn phòng Toà Tổng Giám Mục kính báo.

TL. Đức Tổng Giám mục

(đã ký và đóng dấu)

Linh mục Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN
Tổng Đại Diện