BẢNG ĐIỂM GIÁ TRỊ SỐNG HKI 2015 – 2016

Lưu ý:

 – Để tìm nhanh, bấm Ctrl + F, và gõ vào mã số đề tìm.

  • Kính mời những học viên sau đây đến Văn Phòng để nhận phần quà do Giáo sư Lê Tôn Hiến tặng:
    • Phêrô Nguyễn Văn Hội
    • Têresa Đậu Thị Trang
    • Anna Nguyễn Thị Thu Hà
    • Maria Faustina Mai Thị Lý