HÌNH ẢNH LỄ BỔN MẠNG 08.12.2015

Xem bản tin

Thứ Bảy ngày 05.12.2015, Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae đã tổ chức thánh lễ mừng bổn mạng Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

[embed-google-photos-album link=”https://photos.app.goo.gl/gXE4t9EZhrpJq2Mk7″]