Nghe giảng Chúa nhật 32 B (2012 và 2015)

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Maccô (Mc 12,41-44)

CN 32 TN B CAC THANH 2015
Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao.

Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma.

Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói :

“Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”

 Năm 2015

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 5g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 6g15: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 17g30: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2012

Lễ 17g30 thứ bảy :Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 5 giờ:Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 6g15: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2009

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 6g15: Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn