Truyền hình trực tuyến Lễ khai mạc năm thánh dòng Anh Em Giảng Thuyết

Truyền hình trực tuyến Lễ khai mạc năm thánh dòng Anh Em Giảng Thuyết – Được diễn ra vào lúc 8h00 thứ bảy ngày 07/11/2015 tại Nhà thờ Ba Chuông – Giáo phận Sài Gòn.