Nghe giảng : Các Thánh Tử Đạo Hải Dương (06.11)

 

Nghe giảng Lễ Các Thánh Tử Đạo Hải Dương

Ngày 06.11

Tin mừng theo thánh Mathêu (Mt 10, 28-33) 


Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không ? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”.

Ngày 06.11.2014: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Ngày 06.11.2013: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Ngày 06.11.2012 : Lm Giuse Ngô Sĩ Đình

Ngày 05.11.2011 Lễ 17g30 : Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu

Chúa nhật 06.11.2011

Lễ 17 giờ : Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Ngày 06.11.2009 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu 

 

.alt

Bia Các Tử Đạo Hải Dương năm 1985, 1992, 2007

TÓM TẮT TIỂU SỬ 4 THÁNH TỬ ĐẠO HẢI DƯƠNG

1. Thánh Giám Mục Hiêrônimô Liêm

 • Sinh năm 1800 tại Santo Domingo De La Calzada, Old Castil, Tây Ban Nha. Sau khi khấn Dòng Đaminh, Ngài được gửi đi Manila và thụ phong Linh mục tại đó.
 • Năm 1828, Ngài được bổ nhiệm sang Việt Nam.
 • Tháng 04/1841, Ngài được đặt làm Đại Diện Tông Toà và được tấn phong Giám Mục.
 • Trong nhiệm vụ Giám Mục Ngài đã hết mình dấn thân phục vụ đoàn chiên cho đến khi bị bắt.
 • Tại ngoại ô Hà Nội, Ngài đã bị xiềng xích, tra tấn và buộc phải bước qua Thập Giá. Cuối cùng Ngài đã bị bỏ vào cũi và khiêng đi tới địa điểm hành quyết.
 • Tại pháp trường Năm Mẫu Hải Dương, với án lệnh xử trảm thời Vua Tự Đức, Ngài đã lãnh nhận triều thiên tử đạo vào ngày 01/11/1861.
 • Ngày 15/04/1906, Đức Giáo Hoàng Piô X phong Ngài lên bậc Chân Phước.
 • Ngày 19/06/1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã suy tôn Ngài lên bậc Hiển Thánh.

2. Thánh Giuse Khang Thầy Giảng

 • Sinh năm 1832 tại Cao Mại tỉnh Thái Bình trong một gia đình Công giáo đạo đức. Năm 24 tuổi, Ngài gia nhập chủng viện Kẻ Mốt. Trong thời gian đó Ngài xin gia nhập Dòng Đaminh và khấn làm Thầy Giảng.
 • Ngài được Đức Cha Hiêrônimô chọn làm phụ tá riêng.
 • Ngày 05/08/1861, Vua Tự Đức ra chiếu chỉ Phân Sáp, bắt đạo gắt gao trên toàn quốc. Ngày 20/10/1861, Ngài bị bắt và bị giải về Hải Dương tống ngục.
 • Trong ngục mặc dầu bị xiềng xích, gong cùm nhưng Ngài vẫn chấp nhận và hàng ngày xin Chúa giúp sức cho được mãi trung thành với Chúa.
 • Hơn một tháng rưỡi bị giam cầm tù tội, Ngài bị đem ra tra tấn và buộc phải đạp lên Thánh Giá để chối đạo, nhưng Ngài can trường tuyên xưng đức tin.
 • Ngày 06/12/1861, quân lính điệu Ngài ra pháp trường Năm Mẫu, Hải Dương. Sau hồi chiêng báo hiệu, lý hình vung gươm lên, đầu Ngài rơi xuống, lãnh nhận triều thiên tử đạo.
 • Ngày 20/05/1906, Đức Giáo Hoàng Piô X phong Ngài lên bậc Chân Phước.
 • Ngày 19/06/1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã suy tôn Ngài lên bậc Hiển Thánh.

3. Thánh Phêrô Bình

 • Sinh ngày 01/11/1830 tại Catalogna, Tây Ban Nha trong một gia đình Công giáo đạo đức.
 • Tháng 05/1847, đáp lại tiếng Chúa gọi Ngài gia nhập Dòng Thánh Đaminh Thừa Sai người Tây Ban Nha và được tuyên khấn trọng thể vào ngày 26/09/1848.
 • Tháng 09/1852, Ngài được chỉ định sang Manila và lãnh tác vụ Linh mục tại đó.
 • Ngày 11/01/1855, Ngài được chỉ định sang truyền giáo tại Hồng Kông.
 • Ngày 03/07/1855, Ngài rời Macao để tiếp tục cho cuộc hành trình truyền giáo mới tại Miền Bắc Việt Nam.
 • Ngày 11/07/1855, Ngài đặt dấu chân đầu tiên vào Việt Nam, rồi được đưa đến trình diện Cha đại diện Tỉnh Dòng Salvatore Masso, sau đó được đưa đến Bùi Chu vào dịp lễ phong chức Giám Mục cho Cha Sampdro ngày 01/09/1855.
 • Tại vùng đất mẹ Việt Nam, Ngài được đặt một tên mới là Bình để diễn tả tâm hồn bình an của Ngài khi được đặt chân lên mảnh đất Việt Nam, đồng thời nói lên tinh thần hội nhập của Ngài vào đời sống đức tin, văn hoá của người Việt.
 • Năm 1858, Vua Tự Đức ra chiếu chỉ ngặt nghèo, nên ngày 25/10/1861, Ngài bị bắt và được đưa về Hải Dương.
 • Ngày 01/11/1861, tại pháp trường Năm Mẫu Hải Dương, với lệnh làm án trảm quyết, Ngài lãnh triều thiên tử đạo.
 • Ngày 15/04/1906, Đức Giáo Hoàng Piô X phong Ngài lên bậc Chân Phước.
 • Ngày 19/06/1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã suy tôn Ngài lên bậc Hiển Thánh.

4. Thánh Giám Mục Valentinô Vinh

 • Sinh ngày 12/02/1827 tại làng Elorio tỉnh Biscaglia. Cha Ngài làm nghề thợ mộc đóng bàn ghế.
 • Tháng 10/1845 Ngài gia nhập chủng viện địa phận Logronho.
 • Năm 1851, vào dịp lễ Chúa Ba Ngôi, Ngài được lãnh tác vụ Linh mục, hết lòng chăm lo phục vụ đời sống các tín hữu.
 • Ngày 26/10/1853, Ngài gia nhập Dòng Đaminh và được khấn trọng thể ngày 12/11/1854.
 • Ngày 17/12/1856, Ngài cùng với bảy anh em trong Dòng được sai đi Manila để giảng đạo.
 • Tháng 12/1857, Ngài cùng với Cha Rianho và Carrere rời Manila đến Miền Bắc Việt Nam.
 • Ngày 30/03/1858, Ngài đặt dấu chân đầu tiên vào Đất Việt ngay trong lúc có chiếu chỉ cấm đạo ngặt nghèo nhất, nên Ngài được đưa đi cách kín đáo đến trình diện Đức Cha Sampdro. Lễ tấn phong Giám Mục của Ngài được diễn ra ngay đêm 13/06/1858 tại Ninh Cường.
 • Ngày 25/10/1861, Ngài bị bắt.
 • Tảng sáng ngày 01/11/1861, cùng với Cha Phêrô Bình và Hiêrônimô Liêm, các Ngài đã lãnh triều thiên tử đạo tại pháp trường Năm Mẫu Hải Dương.
 • Ngày 15/04/1906, Đức Giáo Hoàng Piô X phong Ngài lên bậc Chân Phước.
 • Ngày 19/06/1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã suy tôn Ngài lên bậc Hiển Thánh.