Ngày 02.11.2015: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên

THỨ HAI: 02. 11. 2015

LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN
Ga 6, 37 – 40

  1. Ghi nhớ: “ Thật vậy, ý của Chúa Cha, là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 6, 40)
  2. Suy niệm : Mục đích của người Kitô hữu là đạt được hạnh phúc đời đời là Thiên Chúa. Muốn vậy ta phải thi hành thánh ý Chúa. Nhưng làm sao ta biết được ý Chúa? Chúa Giêsu dạy chúng ta: Ý của Chúa Cha là muốn chúng ta tin vào Con của Ngài. Tin vào Chúa Giêsu là nghe Lời Chúa và đem ra thực hành. Toàn bộ lời giáo huấn của Chúa Giêsu có thể tóm lại một điều căn bản: Hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Yêu như Chúa yêu là biết quảng đại, dấn thân cho người khác một cách vô vị lợi. Cũng như Thiên Chúa yêu con người, một tình yêu không điều kiện.
  3. Sống Lời Chúa : Yêu là tha thứ, đón nhận anh em bằng ánh mắt cảm thông và chia sẻ.
  4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, cuộc đời chúng con thật sự có ý nghĩa khi chúng con biết yêu thương. Nhưng tình yêu chúng con dành cho nhau còn nhiều so đo, tính toán. Xin Chúa ban cho con một con tim quảng đại để con có thể yêu như Chúa yêu. Amen.

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *