Nghe giảng Lễ Các Đẳng Linh Hồn (2009 – 2015)

 

Nghe giảng Lễ Các Đẳng Linh Hồn

 Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 11,21-27)

Cô Mác-ta nói với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết : Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.”

Đức Giêsu nói : “Em chị sẽ sống lại !” Cô Mác-ta thưa : “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.”

Đức Giêsu liền phán : “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?”

Cô Mác-ta đáp : “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”

Năm 2015

+ Lễ 5g00: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

+ Lễ 6g00: Lm Giuse Nguyễn Thành Tín

+ Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

+ Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2014

Lễ 5g00: Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15: Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Mạnh Cường

Lễ 19g00: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ nghĩa trang: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Năm 2013

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Vinh sơn Phạm Xuân Hưng (Lễ Nghĩa Trang)

Năm 2012

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Pt Giuse Trần Hưng Đạo

 Năm 2011

Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

Tại nghĩa trang 2011 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Tại nghĩa trang 2009 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu