Ngày 31.10.2015: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXX Thường Niên

THỨ BẢY: 31.11.2015

Lc 14: 1,7-11

1. Ghi nhớ: “ Ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên ”. (Lc 14,11).

2. Suy niệm: Đối với người đời, họ thường hay có khuynh hướng thích kiêu ngạo, thích khoe khoang, thích đề cao tài năng và địa vị, được thể hiện qua việc họ hay tìm chỗ nhất, hay kiếm những gì có lợi cho mình, chính vì bản năng này mà làm ảnh hưởng đến sự đòan kết của cộng đòan. Do đó hôm nay Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến sự khiêm nhường. Đối với Thiên Chúa, Ngài luôn yêu thương và nhậm lời những người có tính khiêm nhường tự hạ. Vì đối với Ngài “ Ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên ” . Đối với chúng ta, ai cũng là tội nhân trước mặt Thiên Chúa, do đó, chúng ta cần nhìn nhận thực tế về mình để sống khiêm nhường đối với Chúa và tha nhân.

3. Sống lời Chúa: Hãy khiêm nhường trong cầu nguyện.

4. Lời nguyên: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra mình chỉ là tạo vật phàm hèn, để con luôn biết sống phó thác vào Chúa và yêu thương anh em.

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *