Ngày 27.09.2015: Chúa Nhật XXVI Thường Niên

CHÚA NHẬT XXVI TN.: 27.09.2015
Mc 9, 38 – 43. 45. 47 – 48

1. Ghi nhớ: “Đức Giêsu bảo: đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy Danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy”. (Mc 9, 39)

2. Suy niệm: Không biết từ bao giờ quan niệm sở hữu đã đi sâu vào đời sống con người như hiện nay: gia đình tôi, bạn bè tôi, nhà tôi, ruộng đất của tôi, …. Và sự thường thì những vật sở hữu đó có những giới hạn nên chiếm hữu được càng nhiều càng tốt, nhanh chân thì chiếm hữu được nhiều, chậm thì chiếm hữu được hay chẳng có. Với cách suy nghĩ như thế người ta lại nghĩ về cách “chiếm hữu” Thiên Chúa cũng vậy. Thiên Chúa là Chúa của tôi không ai được quyền chia sẻ. Chúa chỉ thương tôi và ban ơn cho tôi thôi, không được giành ơn cho ai khác.

Nghĩ như thế quả là một sai lầm, vì Thiên Chúa là Đấng Vô Hạn, Người thông ban cho chúng ta tất cả mà Người không mất đi một phẩm tính nào hay “thiệt hại” nào, và Người mong cho tất cả mọi người đều được đón nhận tình thương và sự sống của Người để họ được sống hạnh phúc dư đầy trong sự sung mãn của Người.

3. Sống Lời Chúa: Sống quảng đại chia sẻ và đem tình thương Thiên Chúa cho những anh chị em quanh mình.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, ở nơi Thiên Chúa có tròn đầy sự sung mãn của Tình Yêu. Xin Chúa cho chúng con được múc lấy tình yêu ấy bằng cách luôn gắn bó với Chúa trong cuộc đời chúng con để chúng con có thể đem đến cho anh chị em mình.