Ngày 26.09.2015: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXV Thường Niên

THỨ BẢY: 26.09.2015
Lc 9, 43b – 45

 

1. Ghi nhớ: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời “ (Lc 9,44)

2. Suy niệm: Đây là lần tứ hai, Đức Giêsu loan báo về cuộc thương khó mà Người sắp chịu ở Giêrusalem. Cho đến nay, danh tiếng Chúa Giêsu đã vang lừng khắp cõi Palestina, thậm chí người ta muốn tôn Ngài lên làm vua. Điều này làm cho các môn đệ Ngài thích thú. Nhưng đây là lần thứ hai Chúa Giêsu cảnh báo các ông. Ngài đến trần gian để cứu độ nhân loại không phải bằng binh mã hay quyền lực trần thế. Công cuộc cứu độ của Ngài không phải chỉ đơn giản là giải thoát chúng ta khỏi kẻ thù là Đế quốc Rôma nhưng đưa ta ra khỏi nô lệ của tội lỗi mà kẻ thù này nguy hiểm hơn là Satan. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta phải can đảm đón nhận mọi đau khổ trong cuộc đời với tinh thần muốn kết hợp với Đức Kitô chịu đóng đinh để đền tội lập công cho mình và tha nhân.

3. Sống Lời Chúa: Niềm tự hào dân Chúa là thập gía Đức Kitô.

4. Cầu nguyện: Xin Chúa Giêsu, xin cho con hiểu được những giá trị của đau khổ, thua thiệt, mất mát trong đời này như thập giá đưa con vào nước trời vĩnh cửu. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *