Luân lý chuyên biệt 42: Tội mại thánh (Simony)

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 42: Tội mại thánh (Simony) 

Mại thánh hay buôn bán của thánh là dùng tiền của vật chất để mua bán của thánh hay những gì liên quan đến của thiêng liêng. Từ simony xuất phát từ một người có tên là SIMON muốn dùng tiền để mua chuộc các tông đồ để các ngài ban cho ông quyền năng của Chúa Thánh Thần  (Cv 8, 18-24).

Tiền của vật chất ở đây cũng có nghĩa là sự ưu đãi, bảo trợ, đề bạt, khen thưởng, bao che, trung gian môi giới, hứa hẹn (nếu tôi được chịu chức thì sẽ cho cháu anh đi du học nước ngoài, cho thân nhân của anh vào làm việc trong công ty của ba tôi / việc bỏ tiền để chạy chịu chức). Mua bán của thánh cũng bao gồm cho thuê những của thiêng liêng để lấy tiền (cho thuê nhà thờ để tổ chức đám cưới, chiếu phim; cho đoàn văn nghệ thuê kiệu để trình diễn trên sân khấu).