Ngày 18.09.2015: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXIV Thường Niên

THỨ SÁU: 18.09.2015
Lc 8,1-3

 

1. Ghi nhớ: “ Cùng đi với Người có nhóm Mười Hai và mấy phụ nữ đã được Người trừ qủy và chữa bệnh ” . (Lc 8,2)

2. Suy niệm: Lời Chúa hôm nay dành một chỗ đặc biệt cho các phụ nữ trong việc đồng hành với Chúa Giêsu trong suốt thời gian Người đi rao giảng, một vị trí ngang hàng với nhóm Mười Hai. Không phải thời Chúa Giêsu giảng đạo, nước Do Thái chỉ có vỏn vẹn mấy phụ nư như Tin mừng vừa kể tên. Nhưng tại sao chỉ có mấy phụ nữ này theo Chúa? Câu trả lời nằm ngay trong chúng ta. Ngày nay, người Công Giáo có hơn tỉ người, nhưng được bao nhiêu người cùng vác thập giá với Chúa Giêsu trong đời sống đức tin của mình. Từ bỏ sở thích cá nhân, đam mê hưởng thụ … là điều kiện đầu tiên để theo Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Ai muốn theo Chúa, từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con can đảm như những phụ nữ hôm nay dám từ bỏ những thú vui thấp kém để được gần gũi an vui bên Chúa. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *