Luân lý chuyên biệt 39: Những ai có thể khấn

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 39: Những ai có thể khấn  

 

Mục đích của việc khấn là xác định quyết tâm làm điều tốt, nên những người đã dứt khoát xác định quyết tâm rồi sẽ không thể xác định quyết tâm một lần nữa. Các thiên thần, các thánh trên trời, ma quỉ và các linh hồn trong hỏa ngục không thể khấn được nữa. Chỉ những ai còn sống ở trần gian, kể cả những người vô đạo mới có thể khấn, miễn là họ a/ làm chủ lý trí của mình; b/ có ý định khấn; c/ tự nguyện và có sự đắn đo suy nghĩ; d/ không bị ngăn cấm bởi luật pháp (GL 1191, 2,3).

Thiếu hiểu biết về lời khấn và những ràng buộc của lời khấn, thiếu ý thức (trẻ em, người điên, say rượu), thiếu tự do vì sợ hay áp lực đều làm cho lời khấn bất thành (lý do để hủy hôn nhân hay lời khấn / một linh mục Đaminh người Philippines rơi vào trường hợp này).