Luân lý chuyên biệt 37: Những ngày ăn chay kiêng thịt

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 37: Những ngày ăn chay kiêng thịt  

 

Kiêng thịt : Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Luật kiêng thịt cấm ăn thịt loài có vú và loài chim (không cấm ăn trứng, sản phẩm sữa, món nêm làm từ chất béo, cá và các loài hải sản, bò sát, những loài vừa sống dưới nước vừa sống trên cạn). Không phải kiêng thịt nếu ngày đó là lễ trọng. Lý do sức khỏe hay những người làm việc nặng cũng được miễn. Các Giám mục có thể miễn cho cả vùng hay giáo phận, cha xứ và các bề trên dòng có thể miễn chuẩn cho cá nhân, hay từng gia đình nếu có lý do chính đáng.

Ăn chay : Mọi người tứ 18 tuổi trọn đến bắt đầu 60 tuổi phải ăn chay. Khi ăn chay chỉ được ăn một bữa no, vẫn có thể ăn hai bữa nhẹ khác (sáng và tối), nhưng hai bữa nhẹ cộng lại không được bằng một bữa no. Đồ lỏng như sữa, nước trái cây không vi phạm luật ăn chay. Những người bệnh và những người thường xuyên ăn đói không buộc phải ăn chay.