Nghe giảng Chúa nhật 22 B (2012 và 2015)

 

Nghe giảng Chúa nhật 22 B (2012 và 2015)

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Maccô (Mc 7,1-8a.14-15.21-23)


Một hôm, có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân : họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận ; thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn ; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su : “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa ?” Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng :

Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,

còn lòng chúng thì lại xa Ta.

Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,

vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.”

Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo : “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ : Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được ; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.

Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu : tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”
 

Năm 2015

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 5g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 7g30: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 16g00: Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2012

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Đa Minh Trương Kim Hương (Hội Bà mẹ Công giáo)

Lễ 5 giờ: Lm Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15 giờ:  Lm Gioan B. Trần Anh Long

 Lễ 17g30 : Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 19g00 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc