Ngày 24.08.2015: Thứ Hai sau Chúa nhật XXI Thường Niên

THỨ HAI: 24. 08. 2015

Thánh Batôlômêô, Tông đồ
Ga 1, 45 – 51

1.Ghi nhớ: ”Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel ” (Ga 1,49).

2.Suy niệm: Thánh Batôlômêô cũng được gọi là Nathanaen, do Philipphê giới thiệu, thuộc nhóm môn đệ đầu tiên được Chúa gọi đi theo cùng với Gioan, Phêrô và Anrê. Ông là người ngay thẳng, tự phát, sẳn sàng hiến mình dứt khoát làm môn đệ Đức Giêsu. Đó cũng là mẫu gương cho những ai có thành tâm thiện chí muốn dâng mình làm môn đệ Đức Kitô. Qua lời tuyên xưng đức tin của thánh Batôlômêô: “Chính Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel” chúng ta hãy nhận biết, tuyên xưng và cảm tạ những ơn lành của Chúa ban, qua những biến cố trong đời sống hằng ngày.

3.Sống Lời Chúa: Là Kitô hữu, tôi dứt khoát đi theo Chúa và sống theo đường lối của Người.

4.Cầu nguyện: Xin thánh Batôlômêô cầu Chúa cho con, một khi đã nhận ra tiếng gọi của Chúa, biết dứt khoát từ bỏ mọi sự, đi theo Người. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *