Ngày 12.08.2015: Thứ Tư sau Chúa nhật XIX Thường Niên

THỨ TƯ: 12. 08. 2015
Mt 18,15-20

1. Ghi nhớ: “ Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đó, giữa họ ” (Mt 18,20).

2. Suy niệm: Hội thánh là nơi qui tụ con cái Chúa. Ngài luôn mong muốn cho con cái của Ngài trong đại gia đình là Hội thánh được hiệp nhất và yêu thương nhau. Ma quỷ luôn tìm cách gây chia rẽ, bất hoà nơi những người con cái Chúa. Vì vậy, chúng ta hãy luôn tỉnh thức trước những cám dỗ sống ích kỷ, vụ lợi và hưởng thụ cho riêng mình. Đừng ai nên thánh một mình, nhưng hãy giúp nhau nên thánh. Lời Chúa hôm nay là một nhắc nhớ cho chúng ta về sự hiệp nhất và xây dựng hoà bình nơi môi trường sống và làm việc của ta. Hãy làm cho danh Chúa được vang lên và cả sáng nơi mọi người bằng mối dây liên kết giữa ta và anh em.

3. Sống Lời Chúa: Cùng nhau đọc kinh chung trong gia đình.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Chúa luôn kêu gọi mọi người chúng con sống hoà thuận yêu thương nhau. Xin cho chúng con biết đáp lại bằng cách xây dựng hoà bình và tình hiệp nhất trong anh em. Amen.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *