Luân lý chuyên biệt 31: Tin nhảm nhí và bói toán

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 31: Tin nhảm nhí và bói toán 

 

me-tin-di-doan1

Tin nhảm nhí (vain observances) : là tin một số những con vật, dấu chỉ, hiện tượng mà không có lý do khoa học, chẳng hạn con mèo đen đi qua là xui, số 13 và một số ngày giớ tháng năm, phương hướng là không tốt.

Bói toán (divination) : Bói toán là tiên báo tương lai, số phận, những người mất tích, cho biết đồ vật bị mất nay ở đâu, tìm ra kẻ phạm pháp của môt vụ án, tình trạng sức khỏe của người ở xa.