Ngày 06.08.2015: Thứ Năm sau Chúa nhật XVIII Thường Niên

THỨ NĂM: 06. 08. 2015

Lễ Chúa hiển dung
Mc 9,2-10

1.Ghi nhớ: “Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông” (Mc 9,2).

2.Suy niệm: Việc Chúa Giêsu biến hình được cả ba thánh sử tường trình (Mt 17,1-9; Mc 9,2-10, Lc 9,28-36) và thánh Gioan nhắc đến (Ga12,20-32), đó là một biến cố lịch sử trong cuộc đời Chúa Giêsu. Nó có giá trị nâng đỡ, khích lệ, củng cố niềm tin cho các môn đệ, sau khi được Chúa loan báo về cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của Người. Biến cố nầy đã được nhắc lại vào đầu Mùa Chay, để giúp người tín hữu tin vào Chúa và học biết đường lối của Người: Chúa Giêsu phải đi qua gian khổ để đạt tới vinh quang. Chúng ta muốn được vinh quang với Chúa, hãy sẳn sàng chiến đấu chống dục vọng và ích kỷ, để lột bỏ con người cũ và biến sang con người mới thuộc về Đức Kitô.

3.Sống Lời Chúa: Chọn lựa nào cũng đòi phải hy sinh: chọn Chúa thì hy sinh ý riêng mình.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, để được chung phần vinh phúc với Chúa, xin cho con biết chấp nhận cái giá phải trả bằng đau khổ, hy sinh. Amen

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *