Ngày 26.07.2015: Chúa nhật XVII Thường Niên

CHÚA NHẬT XVII TN: 26. 07. 2015
Ga 6, 1 – 15

1.Ghi nhớ: “Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn… ai muốn bao nhiêu tuỳ thích” (Ga 6,11).

2.Suy niệm: Qua phép lạ hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu muốn hướng dân chúng đến của ăn thiêng liêng, của ăn đem lại sự sống đời đời. Đó là Bí tích Thánh Thể mà Chúa sẽ lập sau nầy. Chúa thương lo cho chúng ta cả phần hồn lẫn phần xác. Tình thương Chúa bao phủ cuộc đời mỗi người chúng ta. Điều quan trọng là thái độ đón nhận ơn lành Chúa nơi mỗi người chúng ta thế nào. Sự sống và ơn ban của Chúa phát sinh hiệu quả nhiều hay ít, tuỳ thuộc vào thái độ và tinh thần của con người. Của ăn thiêng liêng không chỉ là Mình Chúa mà còn là chính Lời Chúa nữa: hai lần làm phép hoá bánh ra nhiều, đều được Chúa Giêsu thực hiện sau khi đã giảng dạy cho dân chúng. Điều nầy chứng tỏ Thánh Thể và Lời Chúa là hai nguồn sống Chúa ban để nuôi dưỡng ta trên đường dương thế.

3. Sống Lời Chúa: Chúa ở đâu, thiên đàng ở đó! Năng dự lễ, rước lễ để được có Chúa.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra những thiếu thốn về mặt tinh thần và vật chất của anh em chúng con, và tỏ lòng thương xót đối với họ. Amen.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *