Ngày 23.07.2015: Thứ Năm sau Chúa nhật XVI Thường Niên

THỨ NĂM : 23. 07. 2015
Mt 13, 10 – 17

1.Ghi nhớ:“Còn anh em, mắt anh em thật có phúc, vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe” (Mt 13,16).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu giải thích lý do Người giảng dạy bằng dụ ngôn: đối với người có thiện chí thì các dụ ngôn gợi mở cho họ tìm biết thánh ý Chúa; còn với người không có ý ngay lành, thiếu thiện chí tìm hiểu Chúa, thì Lời Chúa đối với họ thật khô khan, khó hiểu và đôi khi chói tai. Vì thế, sự khác biệt không phải về phía Chúa, nhưng về phía người nghe. Với những ai thành tâm thiện chí thì lời Chúa trở nên sức sống, khiến họ thích thú học hỏi và áp dụng vào đời sống của mình: ơn Chúa ngày một tăng thêm. Tôi có thật sự yêu thích Lời Chúa không?

3.Sống Lời Chúa: Vui mừng vì được đọc và suy niệm Lời Chúa.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra thánh ý Chúa qua mọi biến cố xảy đến trong đời sống của con, để con thức tỉnh và trở lại với Chúa. Amen.