KẾT QUẢ THI VÀO KHỐI TRIẾT (10.07.2015)

Lưu ý:

Những học viên nào có kết quả “Đậu” và “Đậu vớt” chuẩn bị 2 tấm ảnh thẻ 3×4, 1 bản sao một trong các bằng tốt nghiệp: Trung học, Trung cấp, Cao đẳng, Đại Học, … và giấy giới thiệu của Bề trên.

Ngày ghi danh       : 11/8/2015 – 22/8/2015.

Phiếu ghi danh      : Bấm vào đây để tải về máy.

Thời khóa biểu       : Bấm vào đây để tải về máy.

Khai giảng             : 31/8/2015.