Các cách cầu nguyện – Phần 2

 

3. Trí nguyện

Trí nguyện là dùng tâm trí để cầu nguyện.

Có nhiều bậc cầu nguyện bằng tâm trí:

a. Suy gẫm

b. Chiêm suy (suy chiêm)

c. Chiêm ngắm

d. Chiêm ngưỡng

e. Chiêm niệm

Chúng ta tìm hiểu sự khác nhau và cấp độ cầu nguyện bằng tâm trí.

a. Suy gẫm:

Suy gẫm là dùng lý trí để suy nghĩ nhiều lần, phân tích lời Chúa hay một vài sự việc, một vài chân lý hướng về Chúa ở nhiều khía cạnh khác nhau.

Cách thế cầu nguyện nầy, dựa vào nguyên lý Chúa là Chân Lý. Nên việc suy gẫm sẽ gặp gỡ Chúa trong chân lý, làm gia tăng kiến thức đức tin và rút ra cho mình những kinh nghiệm thiêng liêng hay ý tưởng để sống. Bình thường dùng cách nầy, linh hồn có thể rút ra những đúc kết làm ý lực sống cho đời sống thiêng liêng.

Đây là cách cầu nguyện thấp nhất của trí nguyện, hoàn toàn dùng khả năng tư duy của con người, tận dụng trí hiểu để khám phá kiến thức đức tin và nâng hồn lên Chúa. Nhưng sau một thời gian, nếu không chân thành và trung kiên, sẽ không được Chúa ban ơn soi sáng và nâng lên. Linh hồn khó có thể tiến xa được trong cầu nguyện theo đường hướng nầy. Đồng thời, vì chỉ dùng khả năng con người, trong phạm vi lý trí, nên bên cạnh những lợi ích làm cho linh hồn gia tăng được kiến thức và duy trì đời sống cầu nguyện. Nó dễ đẻ ra những tai hại kèm theo thành cớ vấp phạm như:

Dễ dàng gặp trạng thái khô khan, không suy nghĩ được gì, khiến linh hồn nản lòng bỏ cuộc; hay nâng mình lên, nghĩ mình hiểu biết nhiều về Chúa; nếu ở trong tình trạng tội trọng, Các Anh có thể lèo lái những suy nghĩ ra lầm lạc, nhưng linh hồn lại cứ tin là do Chúa soi sáng…

Nếu linh hồn trung thành cầu nguyện bằng cách này, đồng thời giữ được sự nhẫn nại và lòng khiêm hạ. Chúa Thánh Thần sẽ vào cuộc nâng tâm trí của linh hồn lên cao hơn. Ơn đức tin được thông ban nhiều, qua cách cầu nguyện suy gẫm.

Thuở đầu đường tâm linh, linh hồn còn đang trong chặng đường chịu thử thách, Chúa cần linh hồn chứng tỏ mình thật sự khát khao Chúa, khát khao cầu nguyện. Nên thường Người chỉ hấp dẫn linh hồn trong giai đoạn khởi sự cầu nguyện, ban ơn sốt mến để thu hút linh hồn. Sau đó, sẽ để mặc cho linh hồn gặp nhiều chướng ngại, như khó tập trung, chia trí nhiều, cảm thấy thật khô khan, có khi lại trống rỗng… Gặp phải linh hồn có ơn siêu nhiên, hay ơn gọi cả thể, Chúa còn cho phép Các Anh vào cuộc sàng sảy linh hồn. Rơi vào tình trạng này, những cản trở linh hồn cầu nguyện sẽ diễn tiến phức tạp hơn, khó xua đuổi, khó khắc phục hơn rất nhiều.

Hiểu được những trắc trở trong cầu nguyện, các con cứ bình tâm tiếp tục, đừng nản lòng bỏ cuộc. Cứ xem như mình là một tội nhân chưa đáng được gặp gỡ Chúa qua dung mạo chân lý của Người, nên sẵn lòng kiên trì chờ đợi cho tới khi được Người cho phép diện kiến Thánh Nhan. Chúa sẽ vô cùng vui mừng, vì các con đã bày tỏ thiện chí và khiêm hạ trong tương giao với Ngài. Ơn Chúa sẽ đến và nâng tâm linh các con lên, khi đó các con sẽ có hạnh phúc không gì ở nhân gian sánh bằng.

TYHC