Video và Nghe giảng Chúa nhật 14 thường niên B 2012 và 2015

Ngày 08.07.2012 và 05.07.2015

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mac cô (6, 1-6)

Khi ấy, Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường.

Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? ” Và họ vấp ngã vì Người.

Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.”

Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.6 Người lấy làm lạ vì họ không tin.

Năm 2015

Lễ 17giờ30 Thứ Bảy : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ : 5giờ Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 6g15 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 7g30 :Cha Khách

Lễ 16giờ (Hôn Phối) :Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30 :Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Năm 2012

Lễ 19g30 thứ Bảy: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa (lễ tiếng Anh)

Lễ 5giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 7g30 :Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 17g30 :Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 19 giờ : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc