Ngày 04.07.2015: Thứ Bảy sau Chúa nhật XIII Thường Niên

THỨ BẢY 04. 07. 2015

Elisabeth Bồ Đào Nha
Mt 9,14-17

1. Ghi nhớ: “Đức Giêsu trả lời: “ Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể con ở với họ ” (Mt 9,15)

2. Suy niệm: Nước Trời thường được trình bày như một tiệc cưới và Đức Giêsu chính là Chàng rể. Trong đoạn Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu giới thiệu Ngài là Chàng rể. Những ai tin tưởng vào Đức Giêsu thì hãy vui mừng lên, vì Ngài đến mang niềm vui và ơn cứu độ cho con người. Những ai là chứng nhân của Đức Giêsu thì cần phải biết sống vui tươi và phấn khởi. Những bộ mặt chứng nhân đầy u sầu, chán nản, thất vọng, sợ hãi, bi quan … không còn phù hợp nữa. Thế giới hôm nay không cần những chứng nhân như thế nữa. Đức Giêsu nói: khi nào Ngài còn ở với con người thì họ không thể than khóc. Dù ngày nay, Đức Giêsu không còn hiện diện cách hữu hình nữa, nhưng Ngài vẫn đang hiện diện cách thần linh và sống động với từng người chúng ta. Chính Ngài đã nói: “Này đây, Ta ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 26,20).

3. Sống Lời Chúa: Năng tham dự Thánh Lễ.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, mỗi lần con tham dự thánh lễ, là mỗi lần con được tham dự bàn tiệc Lời Chúa và Mình Chúa, xin cho con nhận ra đó niềm vui vì con được ở bên Chúa mỗi ngày Amen.