Ngày 21.06.2015: Chúa nhật XII Thường Niên

CHÚA NHẬT XII TN: 21.6.2015
Mc 4, 35 – 41

  1. Ghi nhớ: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao? (Mc 4,38).
  2. Suy niệm: Chúa Giêsu ngày nay vẫn hiện diện trong Hội Thánh của Người với tư cách là Đầu Hội Thánh. Khi tin vào Chúa, ta được hiệp nhất với Người. Thế nhưng, khi gặp đau khổ, bệnh tật, thất bại, chết chóc, chúng ta dường như cô đơn một mình giữa biển cuộc đời mà không thấy bóng Chúa đâu! Hãy tin vào Chúa. Bởi vì khi tin như thế, chúng ta được hiệp thông vào Chúa và vào sức mạnh quyền năng của Người, giúp chúng ta vượt qua gian nan khốn khó, ngay cả cái chết, vì sau đó là phục sinh với Chúa.
  3. Sống Lời Chúa: Hãy an tâm vì có Chúa ở cạnh bên.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi con ưu phiền, cô đơn, tuyệt vọng, xin củng cố đức tin của con. Amen.