Nghe giảng Chúa nhật 11 thường niên B 2012 – 2015

Nghe giảng Chúa nhật 11 thường niên B

14.06.2015

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Máccô (4, 26-34)


Người nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.

Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa.”

Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”

Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 7g30 : Lm Gioan.B Trần Anh Long

Lễ 16g00 : Lm Môrit Lục Vĩnh Phố

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

 Năm 2012: