Ngày 17.06.2015: Thứ Tư sau Chúa nhật XI Thường Niên

THỨ TƯ.17.06.2015
Mt 6, 1 – 6. 16 – 18

  1. Ghi nhớ: “Còn anh em khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm” (Mt 6,3).
  2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay Chúa dạy các môn đệ ăn chay bố thí chớ khua chiến đánh trống như bọn đạo đức giả. Họ chỉ làm nhăm mục đích quảng bá, và cho người ta biết mình là người đạo đức, là người tốt, người thánh thiện. Hay nói đúng ra làm như thế giống hình thức quảng cáo hơn là làm việc bái ái yêu thương. Cho nên Chúa đã dạy mỗi người chúng ta khi bố thí không những không rao, mà phải làm một cách âm thầm, nghĩa làm tay phải thì không để tay trái biết. Còn làm việc bác ái thì hãy xem đó là một bổn phận chuyển đến người khác, vì mọi của cải trên trần gian đều là của Chúa.
  3. Sống lời Chúa: Hãy làm việc bằng con tim biết yêu mến.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con nhận ra mỗi lần thi hành việc bác ái, là mỗi lần chúng con thể hiện lòng yêu thương đối với Chúa. Để chúng con có thể làm âm thầm mà không khua chiên đánh trống. Amen