Ngày 09.06.2015: Thứ Ba sau Chúa nhật X Thường Niên

THỨ BA. 09.06.2015

Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh.
Mt 5,13-16

 

1. Ghi nhớ: “Chính anh em là muối cho đời.” (Mt 5,13).

2. Suy niệm: Muối có hai công dụng, thứ nhất là ướp cho đồ dùng khỏi hư thối, thứ hai làm gia vị cho thức ăn thêm đậm đà. Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa dùng hai hình ảnh quen thuộc đó là “ muối đất ” và “ ánh sáng ” . Để dạy dỗ các Tông Đồ các ngài là những người được tuyển chọn thì các Ngài phải có bổn phận giữ cho xã hội khỏi suy thóai, đồng thời giúp cho sự thăng tiến của xã hội. Vì vậy người Kitô hữu chúng ta cũng thế mỗi người là muối, là ánh sáng cho đời thì phải có trách nhiệm che chở xã hội, công đòan gia đình và hòan cảnh của mình sống khỏi suy thóai do những tệ đoan xã hội hoặc những gương xấu lôi cuốn.

3. Sống lời Chúa: Hãy là muối là men giữa đời

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Xin cho con biết mình không chi là muối mà còn là ánh sáng cho đời. Amen