Nghe giảng lễ Chúa Ba Ngôi 2015

 

Nghe giảng lễ Chúa Ba Ngôi

Ngày 31 – 5 – 2015

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (28:16-20)

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.

Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.

Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” 

 Năm B : 2015

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Môrit Lục Vĩnh Phố

Lễ 05 giờ : Lm Phạm Quốc Văn


Lễ 9h00 giờ (Thêm Sức) : Gm Giuse Đinh Đức Đạo

Lễ 17g30 : Lm Gioan.B Trần Anh Long

Lễ 19g00 : Lm Giuse Trần Văn Việt