TH online 26: Ý nghĩa lịch sử và hiệu quả của BTTS

Thần học online:

Bí tích Thêm Sức

Bài 4: Ý nghĩa lịch sử và hiệu quả của BTTS

 

Trước thế kỷ III, trong Kitô giáo chưa có bí tích Thêm Sức như một bí tích riêng biệt; và mãi đến sau thế kỷ V Thêm Sức mới được coi là một bí tích riêng biệt. Trong các lễ nghi gia nhập Kitô giáo thời các Giáo phụ, các giám mục thường xức dầu và đặt tay trên các ứng viên; mãi tới thời Trung cổ, nghi lễ này mới được tách ra khỏi việc gia nhập Kitô giáo, và được kể vào số 7 bí tích chính thức của Hội thánh, và mới được thần học giải thích như một bí tích riêng biệt. Nghi lễ mà nay ta gọi là Thêm Sức mỗi giai đoạn lịch sử đều có những ý nghĩa khác nhau, và các thần học gia ngày nay cũng lúng túng khi khẳng định đâu là ý nghĩa đích thật của bí tích Thêm Sức.

Vào khoảng năm 200, hầu hết các cộng đoàn Kitô hữu rải rác khắp đế quốc Rôma đã có một nghi lễ gia nhập đạo gồm cả việc Thánh Tẩy bằng nước tượng trưng cho sự tái sinh thiêng liêng, cộng thêm với một nghi thức khác tượng trưng cho việc đón nhận Thánh Thần.