Ngày 25.05.2015: Thứ Hai sau Chúa nhật VIII Thường Niên

THỨ HAI : 25.05.2015

Thánh Philipphê Nêri, linh mục.

Mc 10, 17 – 27

1. Ghi nhớ: “Con lạc đà chui qua lỗ kim, còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa” (Mc 10,25).

2. Suy niệm: Thông thường con người ta luôn có lòng tham; họ vừa muốn có thật nhiều của cải, lại vừa muốn có được cả Nước Thiên Chúa. Hay nói đúng hơn, họ vừa làm tôi Thiên Chúa, lại vừa làm tôi tiền bạc. Nhưng qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho biết về số phận của những người đặt giá trị tiền của vật chất, lên trên giá trị Nước Trời, những người này thật khó vào được Nước Trời, khó hơn việc con lạc đà chui qua lỗ kim. Nên nhớ, mục đích cuối cùng của đời người là hạnh phúc Nước Trời. Đành rằng, phải làm giàu cho sự sống đời này, nhưng phải biết chọn lựa bậc thang giá trị lớn hơn. Sự giàu có tiền của đời này, chỉ là phương tiện, cho con người tiến tới Nước Thiên Chúa.

3. Sống lời Chúa: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

4. Cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin cho con biết phân biệt giá trị đích thực của các sự vật, cho con biết tích trữ kho tàng Nước Trời. Xin cho con biết cùng đích của đời người là hạnh phúc Thiên đàng. Amen