Nghe giảng lễ Chúa thăng thiên năm B (2012-2015)

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Macco (16:15-20)

Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.

Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”

Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.

Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Ngày 17.05.2012

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu (Ngày truyền thông)

Lễ 05 giờ : Lm Ignatius Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15 : Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 16 g00 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Ngày 20.05.2012

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 9g00 : Gm Giuse Nguyễn Tấn Tước (lễ Thêm sức)

Lễ 16 g00 : Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lễ 17g30 : : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu