TH online 18: BTRT tháp nhập ta với Hội thánh

Thần học online:

Bí tích chuyên biệt

Bài 18: BTRT tháp nhập ta với Hội thánh Chúa Kitô

 

Người đã được rửa tội trở thành phần tử của Hội thánh, họ không còn thuộc về mình, nhưng thuộc về Đấng đã chết và sống lại vì mình. Bí tích Thánh Tẩy đã trao cho người lãnh nhận những trách nhiệm và bổn phận, đồng thời cũng trao cho họ những quyền lợi trong Hội thánh: được lãnh nhận các bí tích, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và được nâng đỡ bằng những trợ lực thiêng liêng. Một khi được tháp nhập vào Hội thánh, người tín hữu được mời gọi ăn ở khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại, hãy lấy tình bác ái mà cư xử với nhau, hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại. Chỉ có môt thân thể, chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép Rửa, chỉ có một Thiên Chúa là Cha mọi người, Đấng ngự trên mọi người và trong mọi người.