Sứ điệp bí ẩn của Thiên Chúa

Khi còn nhỏ, tôi thích chơi ô chữ. Càng khó tôi càng thích. Trong thời gian trước lễ Giáng Sinh này, tôi thấy có một sứ điệp đang chờ sẵn để tôi khám phá ra.

Vì thế, không mấy ngạc nhiên khi tôi tìm ra được một sứ điệp Giáng Sinh rất thú vị !

Bài thánh ca Giáng Sinh được yêu thích nhất “Veni, Veni Emmanuel” (Lạy Đấng Emmanuel, xin ngự đến” – hay điệp ca “Lạy” (“O” Antiphons) được hát trong giờ Kinh Chiều tuần bát nhật trước lễ Giáng Sinh (Từ ngày 17 đến 23 tháng Mười Hai). Mỗi giờ kinh nói lên một trong bảy danh hiệu khác nhau của Đức Kitô trong điệp ca “Lạy”: Sapientia (khôn ngoan), Adonai (Đức Chúa Thủ Lĩnh), Radix Jesse (Chồi non gốc Giêsê), Clavis David (Chìa khóa Đavít), Oriens (Vừng đông), Rex Gentium (Vua muôn nước), Emmanuel (Thiên Chúa ở với chúng ta).

Những danh hiệu này cho chúng ta đôi điều để suy nghĩ về sự kỳ diệu của Thiên Chúa làm người và cư ngụ giữa chúng ta (Ga 1,14). Trong khoảng thời gian trước ngày cử hành cuộc sinh hạ của Đức Kitô, những điệp ca này mang đến cho chúng ta một sứ điệp có thể xem như câu trả lời cho điều cầu xin được hát lên lần cuối cùng vào ngày 23 tháng Mười Hai:

Muôn lạy Đức Emmanuel!
Đấng mắn giữ vương quyền
Và ban hành luật pháp
Khắp nơi trông đợi Ngài giải thoát muôn dân
Xin dủ thương ngự xuống trần gian
Cho chúng con hưởng ơn cứu độ

Nếu dừng lại một chút để nhìn lại 7 danh hiệu này theo thứ tự ngược lại:

Emmanuel (Ngày 23 tháng Mười Hai)
Rex Gentium (Ngày 22 tháng Mười Hai)
Oriens (Ngày 21 tháng Mười Hai)
Clavis David (Ngày 20 tháng Mười Hai)
Radix Jesse (Ngày 19 tháng Mười Hai)
Adonai (Ngày 18 tháng Mười Hai)
Sapientia (Ngày 17 tháng Mười Hai)

Ta sẽ thấy các danh hiệu này làm thành một bài thơ lấy các chữ đầu (acrostic) mà trong đó Thiên Chúa đã trả lời rằng: “ERO CRAS!”, dịch nghĩa là:“Ngày mai, Ta sẽ đến!”

Thế đấy! Chúa chúng ta đang đến!
Maranatha! Lạy Đấng Emmanuel! Xin hãy đến

Và Thiên Chúa trả lời: “Này! chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến” (Kh 22, 12).

Chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng đón Chúa Giêsu, Ngài là “… Alpha và Omega, Đấng hiện có, đã có và đang đến” (Kh 1,8)

Tác giả bài viết: Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính chuyển ngữ
Nguồn tin: Gpquinhon.org