Chúa Giêsu ngồi “chàng hảng” trên hai con lừa tiến vào thành Giêrusalem?

Tin Mừng Matthêô có một cảnh rất buồn cười. Để vào thành Giêrusalem, Chúa Giêsu ngồi trên lưng lừa mẹ và lừa con! Đoạn sách viết như thế này:
Khi thầy trò đến gần thành Giêrusalem và tới làng Bếtphaghê, phía núi Ôliu, Đức Giêsu sai hai môn đệ và bảo: “Các anh đi vào làng trước mặt kia, và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có con lừa con bên cạnh. Các anh cởi dây ra và dắt về cho Thầy. Nếu có ai nói gì với các anh, thì trả lời là Chúa cần đến chúng, Người sẽ gởi lại ngay.” Sự việc đó xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ: “Hãy bảo thiếu nữ Xion: Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi hiền hậu ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của một con vật chở đồ. Các môn đệ ra đi và làm theo lời Đức Giêsu đã truyền. Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Đức Giêsu cỡi lên. Một đám người rất đông cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá mà rải lên lối đi. Dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: Hoan hô Con vua Đavít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời. (Mt 21,1-9)
Độc giả ngày nay có thể thấy bối rối và tự hỏi tại sao mà Chúa Giêsu lại ngồi “chàng hảng” trên hai con lừa như trong gánh xiếc, Chắc hẳn tác giả Tin Mừng không có ý đùa khi trình bày Chúa Giêsu với thế ngồi “độc chiêu” này. Hãy xem thử ý tác giả như thế nào.

Tại sao lại ngồi trên hai con lừa?

Trong khi các tin mừng khác nói Chúa Giêsu ngồi trên một con thì Thánh Matthêô nói ngồi trên … hai con lừa, lý do là vì ông chú giải đoạn sách ngôn sứ Dacaria ở đây : « Nào thiếu nữ Xion, hãy vui mừng hoan hỷ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy vui sướng reo hò! Vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi: Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ.”  (Da 9,9)

Những ai thường đọc thánh vịnh đều biết rằng thể loại thơ của người Do Thái có nhiều từ lặp lại. Ở đây, từ “con lừa” được lập lại, và không cần thiết phải hiểu rằng đó là hai con lừa khác nhau. Ba tác giả tin mừng khác chứng tỏ rằng mình hiểu bản văn này nói về một con lừa duy nhất, điều này hợp lý hơn nhiều. Tuy nhiên, Thánh Matthêô lại thấy có hai con vật trong đoạn Da 9, 9. Đối với ông, điều quan trọng là chứng minh rằng lời tiên tri như ông hiểu đã được thực hiện, và ông không quan tâm đến cảnh kỳ quặc phải ngồi “chàng hảng” trên hai con lừa!

Điều chính yếu là phải hiểu rằng, đối với Thánh Matthêô cũng như các tác giả tin mừng khác, cái cảnh mà ngôn sứ Dacaria mô tả là tiền đề quan trọng để hiểu Chúa Giêsu như vị cứu thế khiêm nhường. Trái với các vua chúa của thời đại này luôn tiến vào thành trên lưng ngựa với cuộc diễu binh rầm rộ, Chúa Giêsu chỉ ngồi trên lưng một (hoặc hai) con lừa. Vương quyền của Ngài rất khác. Tóm lại, số con lừa chỉ là chuyện thứ yếu, điều quan trọng là hiểu được sứ điệp mà trích đoạn sách Dacaria này muốn chuyển tải.

Sébastien Doane