BASIC PHILOSOPHY – THEOLOGY VOCABULARY

Cuốn “Từ Vựng Triết Thần Căn Bản  Anh Việt” được biên soạn nhằm đáp một phần nào nhu cầu  người Việt đang tha thiết với việc học hỏi nghiên cứu các bộ môn triết thần, nhất là những Tu sĩ đang trong thời kỳ đào tạo.

Ước mong là làm sao để về lâu về dài: Triết Thần nói rành tiếng Việt, còn tiếng Việt thì biểu đạt thành thạo Triết Thần!