TH online 14: Thánh Phaolô dạy về Phép Rửa

Thần học online:

Bí tích chuyên biệt

Bài 14: Giáo huấn của thánh Phaolô về Phép Rửa

 
Sau khi Chúa phục sinh, các Tông đồ lãnh nhận Thánh Tẩy trong Thánh Thần vào ngày lễ Ngũ Tuần. Sau khi được đổ tràn Thánh Thần, các ngài đã cử hành và trao ban bí tích Thánh Tẩy. Các Tông đồ và những người cộng tác đã trao ban bí tích Thánh Tẩy cho những ai tin vào Đức Giêsu Kitô chết và phục sinh. Nhờ Thánh Thần, thụ nhân được dìm xuống nước để thanh luyện, được mặc lấy Đức Kitô, được thánh hóa và nên công chính. Như vậy, bí tích Thánh Tẩy là việc dìm xuống nước để Lời Chúa là hạt giống bất diệt đâm chồi nẩy lộc xanh tươi.

Chúng ta đừng quên rằng bí tích Thánh Tẩy có liên hệ tới một dân mới, dân được khai sinh trong ngày lễ Ngũ Tuần.