TỔNG QUÁT VỀ CÁC SÁCH TIN MỪNG

Tin mừng là tin vui mừng về sự giải thoát và ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho loài người qua Đức Giêsu Kitô. Chúng ta cũng có thể nói cách khác, Tin mừng: tin vui vì Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho con người.

Tin mừng của Đức Giêsu Kitô, tức là Tin mừng do chính Người rao giảng (x.Mc 1,15); Tin mừng về Đức Giêsu Kitô, nghĩa là lời rao giảng của các Tông đồ về Đức Kitô và ơn cứu độ do Người mang đến (x.Cv 5,42).

Sau đó, từ ngữ Tin mừng chỉ việc “Loan báo Tin mừng”, do các Tông đồ mang đến cho thế giới ngoại giáo… Và từ thế kỷ thứ II, Tin mừng dùng để chỉ những sách ghi lại tin vui mừng ấy. Đó là 4 cuốn sách: Tin mừng theo thánh Matthêu, Marcô, Luca và Gioan.