Ngày 30.03: Chứng nhân giữa đời

30/03/15 Thứ Hai Tuần Thánh
Ga 12,1-11

Chứng nhân giữa đời

Các thượng tế mới quyết định giết cả anh La-da-rô nữa, vì tại anh mà nhiều người tin vào Đức Giê-su. (Ga 12,10-11)

Suy niệm: La-da-rô, em của Mác-ta và Ma-ri-a, là người đã được Đức Giê-su cho sống lại từ cõi chết dù đã được chôn trong mồ bốn ngày. Sự phục sinh của anh là bằng chứng hùng hồn về quyền năng Thiên Chúa và là câu trả lời rõ ràng cho vấn nạn người Do thái về căn tính của Đức Giê-su. Mặc dù Tin Mừng Gio-an không đề cập gì đến việc La-da-rô rao truyền kỳ công phục sinh ấy, nhưng sự kiện vì anh mà nhiều người Do thái tin vào Đức Giê-su chứng tỏ anh đã thi hành cách tuyệt hảo vai trò chứng nhân của mình. Tuy nhiên, “dấu lạ La-da-rô” đã không thuyết phục được giới lãnh đạo Do thái tin vào Đức Giê-su. Trái lại, vì dấu lạ ấy mà họ đi đến quyết định giết Đức Giê-su và cả La-da-rô, chứng nhân của Ngài. Như thế, sự bách hại là điều mà các sứ giả của Đức Giê-su sẽ phải đương đầu khi dấn thân loan báo Tin Mừng.

Mời Bạn: Là Ki-tô hữu, bạn có bổn phận loan truyền về tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa cho mọi người, đặc biệt cho những người chưa biết Chúa qua cuộc sống thường nhật của mình.

Chia sẻ: Đâu là những trở ngại khiến bạn ngần ngại làm chứng cho Đức Giê-su? Bạn sẽ thắng vượt chúng thế nào?

Sống Lời Chúa: Tôi thực hành một nghĩa cử bác ái với người nghèo khổ ở chung quanh để tình yêu của Thiên Chúa được lan tỏa cho mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, làm chứng cho Chúa là một sứ mạng cao quý. Xin ban thêm sức mạnh cho chúng con để thắng vượt những khó khăn, thử thách khi thực thi sứ mạng làm chứng cho tình yêu Chúa giữa thế giới. Amen.