Ngày 28.03: Chết theo và chết thay

28/03/15 Thứ Bảy tuần 5 MC
Ga 11,45-57

Chết theo và chết thay

“Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” (Ga 11,50)

Suy niệm: Lịch sử xưa nay từng ghi nhận nhiều trường hợp người sống phải chết theo người khác vì đạo trung quân như các võ sĩ Nhật, vì nghĩa vợ theo chồng như trường hợp Huyền Trân Công chúa (may mà được cứu sống). Nếu những cái “chết theo” được đánh giá cao vì lòng trung thành, thì những cái “chết thay” cho người khác chỉ có thể giải thích vì Tình Yêu, như trường hợp cha Maximilian Kolbe chấp nhận chết thay cho một người tù trong trại giam thời Đức quốc xã. Đó chính là khuôn mặt của Đức Giê-su. Đấng vì quá yêu con người, đã chấp nhận lấy cái chết của mình để đền tội cho chính những kẻ thù của mình, để cái chết ấy mang lại sự sống cho người khác.

Mời Bạn: Không ai có thể yêu người khác, nếu không hề cảm nghiệm mình được yêu. Bước vào Tuần Thánh, bạn hãy chiêm ngắm và cảm nghiệm Tình Yêu của Đức Giê-su dành cho mình, dù chúng ta không đáng được như thế, để có thể dám sống và dấn thân cho Tình Yêu của Ngài.

Chia sẻ: Điều gì giúp bạn cảm nhận và bị thôi thúc bởi Tình yêu Đức Giêsu dành cho mình?

Sống Lời Chúa: Suy gẫm lời thư thánh Phao-lô: “Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5,8), và làm một việc hy sinh phục vụ để diễn tả tâm tình của bạn muốn đáp đền tình Chúa yêu thương.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã yêu và yêu chúng con rất nhiều hơn những gì chúng con có thể nghĩ tới. Xin cho chúng con biết cảm nghiệm và sống xứng đáng với tình yêu ấy. Amen.