Ngày 25.03: Có Mẹ, không lo sợ chi!

25/03/15 Thứ Tư tuần 5 MC
Truyền tin cho Đức Ma-ri-a
Lc 1,26-38

Có Mẹ, không lo sợ chi!

Sứ thần liền nói với Đức Ma-ri-a: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.” (Lc 1,26-30)

Suy niệm: Đức Ma-ri-a đã tỏ ra bối rối trước lời chào đầy kính trọng của vị thiên sứ lúc truyền tin. Thiên thần đã trấn an Mẹ “đừng sợ” chỉ vì Mẹ “đẹp lòng Thiên Chúa.” Quả thế, người “đẹp lòng Chúa” thì được “Chúa ở cùng” và như thế không có gì có thể làm hại họ được. Biết bao lần Chúa Giê-su đã trách các môn đệ: “Sao lại hoảng sợ.” Ngay trước lúc chịu khổ nạn, Ngài đã khẳng định: “Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33). Thánh giáo hoàng Gioan-Phaolô II, khi lên ngôi Giáo Hoàng, đã chọn khẩu hiệu “Đừng sợ!” Đức Bê-nê-đi-tô XVI ngay từ đầu triều giáo hoàng của mình cũng nhấn mạnh điều đó. Vậy ở bên Mẹ, là có Chúa. Và có Chúa, tat không lo sợ chi!

Mời Bạn: Trước những vấn đề hiện nay của Giáo Hội, của xã hội, nơi các cộng đoàn cũng như đối với từng cá nhân, bao người đang bất an lo lắng vì dường như sự dữ đang thắng thế. Điều đó có vẻ đúng, dưới con mắt nhân loại, nhưng mời bạn nhìn với con mắt đức tin như Đức Ma-ri-a để xác tín rằng “Đối với Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37).

Chia sẻ: Lời Chúa nói trước khi về trời: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” có giúp bạn xua tan mọi nỗi sợ và luôn bình an trong niềm cậy trông vào Ngài không?

Sống Lời Chúa: Mỗi lần tham dự cử hành phụng vụ, hãy chú ý lắng nghe và cảm nghiệm lời chào này : “Chúa ở cùng anh chị em”, để luôn chuẩn bị tâm hồn đón nhận cách xứng đáng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin củng cố đức tin, để chúng con luôn cảm thấy Chúa ở cùng chúng con mọi ngày.