THI TUYỂN NIÊN KHÓA 2015 – 2016

THÔNG BÁO

V/v thi tuyển vào TTTH SEDES SAPIENTIAE niên khóa 2015 – 2016

Chương trình thi tuyển:

– Từ 11 – 30/05/2015: Đăng ký ôn thi đầu vào.

         + Môn: Anh Văn – Việt Văn.

        + Học Phí: 500.000đ/2môn.

– Từ 01/06 đến 29/06/2015: Ôn thi đầu vào.

– 7g00, ngày 10/07/2015: Thi đầu vào TTTH SEDES SAPIENTIAE.

Văn Phòng.